Medicinal Formulas : FEI ER WAN

« Back to the list

FEI ER WAN

Fat child pill

Products list :
0.8g BING LANG
1.5g HUANG LIAN
0.8g (chao huang) MAI YA
0.4g MU XIANG
0.8g SHI JUN ZI
0.8g wei ROU DOU KOU
0.5g ZHU DAN ZHI
1.5g chao huang SHEN QU = chao huang LIU QU

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : "Gan ji" syndrome of infantile malnutrition with parasitosis, spleen vacuity and heat in the center burner.