Medicinal Formulas : FU FANG DU ZHONG PIAN

« Back to the list

FU FANG DU ZHONG PIAN

Compound formula DU ZHONG tablet

Products list :
3g (yan zhi) DU ZHONG
1.2g GOU TENG
0.6g HUANG QIN
1.2g XIA KU CAO

Memo : Hypertension due to liver-kidney vacuity, kidney yang vacuity