Medicinal Formulas : FU FANG QI GUAN YAN WAN

« Back to the list

FU FANG QI GUAN YAN WAN

Compound formula against bronchitis pill

Products list :
4.02g HU ZHANG
1.02g PI PA YE
0.96g SHI DA GONG LAO YE

Memo : Cough due to phlegm heat with internal damp-heat