Medicinal Formulas : FU YUAN HUO XUE TANG

« Back to the list

FU YUAN HUO XUE TANG

Restoring the source and invigorating blood decoction

Products list :
8g CHAI HU
5g (sha chao) CHUAN SHAN JIA
11g jiu zhi DA HUANG
8g DANG GUI
5g GAN CAO
5g HONG HUA
6g TIAN HUA FEN = GUA LOU GEN
8g TAO REN

Origin : YI XUE FA MING

Memo : Blood stasis in the chest or the hypochondrium after trauma.