Medicinal Formulas : GAN CAO GAN JIANG LING ZHU TANG

« Back to the list

GAN CAO GAN JIANG LING ZHU TANG

GAN CAO, GAN JIANG, FU LING and BAI ZHU decoction

Products list :
15g BAI ZHU
15g FU LING
6g GAN CAO
10g gan JIANG

Origin : JIN GUI YAO LUE

Memo : Cold dampness going down due to spleen yang vacuity. Spillage rheum (yi yin).