Medicinal Formulas : GAN CAO GAN JIANG TANG

« Back to the list

GAN CAO GAN JIANG TANG

GAN CAO and GAN JIANG decoction

Products list :
11.97g mi zhi GAN CAO
6.03g gan JIANG

Origin : JIN GUI YAO LUE

Memo : Spleen yang vacuity Lesser yin disease (vacuity cold) Spleen qi vacuity Lung yang vacuity Lung atrophy, emphysema, dyspnea, breathing with difficulty, cough