Medicinal Formulas : GAN CAO XIE XIN TANG

« Back to the list

GAN CAO XIE XIN TANG

GAN CAO draining the heart decoction

Products list :
9g jiang BAN XIA
3g DA ZAO = HONG ZAO
12g mi zhi GAN CAO
6g gan JIANG
3g HUANG LIAN
6g HUANG QIN
6g REN SHEN

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Stagnation (food, liquids, mixed cold and heat) in the stomach due to severe stomach qi vacuity.