Medicinal Formulas : GAN JIANG REN SHEN BAN XIA WAN

« Back to the list

GAN JIANG REN SHEN BAN XIA WAN

GAN JIANG, REN SHEN and BAN XIA pill

Products list :
3g jiang BAN XIA
1.5g gan JIANG
1.5g REN SHEN
0.4g sheng JIANG ZHI

Origin : JING GUI YAO LÜE FANG LUN

Memo : Vomits due to spleen yang vacuity. Vomits during pregnancy.