Medicinal Formulas : GAN LU XIAO DU DAN

« Back to the list

GAN LU XIAO DU DAN

Sweet dew eliminating toxin pill

Products list :
1g BAI DOU KOU
1g BO HE
1.5g SHI CHANG PU
1.5g CHUAN BEI MU
4.5g HUA SHI
2.4g HUANG QIN
1.5g HUO XIANG
1.2g LIAN QIAO
1.5g CHUAN MU TONG
1.2g SHE GAN
4.2g YIN CHEN

Origin : WEN RE JING WEI

Memo : Damp heat in the qi aspect.