Medicinal Formulas : GAN LU YIN

« Back to the list

GAN LU YIN

Sweet dew drink

Products list :
10g GAN CAO
10g HUANG QIN
10g MAI MEN DONG = MAI DONG
10g PI PA YE
0g SHENG DI HUANG
10g SHI HU
10g SHU DI HUANG
10g TIAN MEN DONG = TIAN DONG
10g YIN CHEN
10g ZHI SHI

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Ent disorders due to yin vacuity with yang brightness toxic damp heat