Medicinal Formulas : GAN MAO DAN

« Back to the list

GAN MAO DAN

Common cold pill

Products list :
0.8g BAI MAO GEN
0.24g BO HE
0.4g CHEN PI, JU PI
1.28g CHI SHAO (YAO)
1.12g DAN DOU CHI
0.4g JIE GENG
0.4g JIN YIN HUA = REN DONG HUA
0.4g JING JIE
0.4g LIAN QIAO
0.8g LU GEN
0.8g SANG YE
0.56g ZHI ZI
0.4g ZI WAN

Memo : Wind-heat toxin with fever