Medicinal Formulas : GAN MAO TUI RE CHONG JI

« Back to the list

GAN MAO TUI RE CHONG JI

Common cold fever-abating granules

Products list :
3.02g BAN LAN GEN
3.02g DA QING YE
1.49g LIAN QIAO
1.49g QUAN SHEN

Memo : Wind-heat invading the lung