Medicinal Formulas : GAN SUI TONG JIE TANG

« Back to the list

GAN SUI TONG JIE TANG

GAN SUI bind-freeing decoction

Products list :
10.85g CHI SHAO (YAO)
13.65g (sheng) DA HUANG
1.05g shu GAN SUI
19.25g HOU PO
8.4g MU XIANG
8.4g TAO REN
8.4g CHUAN NIU XI

Memo : Intestinal obstruction due to qi and blood stagnation, liver depression transforming into fire