Medicinal Formulas : GE GEN HUANG QIN HUANG LIAN TANG

« Back to the list

GE GEN HUANG QIN HUANG LIAN TANG

GE GEN, HUANG QIN and HUANG LIAN decoction

Products list :
6g mi zhi GAN CAO
15g GE GEN
9g HUANG LIAN
9g HUANG QIN

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : External evil strike and interior heat with nauseous diarrhea, fever.