Medicinal Formulas : GE JIE DA BU WAN

« Back to the list

GE JIE DA BU WAN

GE JIE major tonifying pill

Products list :
0.09g BA JI TIAN
0.09g BAI ZHI
0.08g DANG GUI
0.09g DANG SHEN
0.09g (yan zhi) DU ZHONG
0.1g FU LING
0.06g mi zhi GAN CAO
0.43g GE JIE
0.1g GOU QI ZI
0.08g (sha chao) GU SUI BU
0.11g (zheng) HUANG JING
0.09g HUANG QI
0.09g MU GUA
0.1g NÜ ZHEN ZI
0.11g SHAN YAO
0.14g SHU DI HUANG
0.1g XU DUAN

Memo : Kidney essence, qi, yang and yin vacuity with lung and center qi vacuity and blood vacuity following a long disease or a trauma