Medicinal Formulas : GENG YI WAN

« Back to the list

GENG YI WAN

Toilette pill

Products list :
2.9g LU HUI
2.1g ZHU SHA

Origin : XIAN XING ZHAI YI XUE GUANG BI JI

Memo : Constipation and mental excitement due to toxic heat in the intestines