Medicinal Formulas : GOU TENG YIN

« Back to the list

GOU TENG YIN

GOU TENG drink

Products list :
1.4g mi zhi GAN CAO
8.7g GOU TENG
0.4g LING YANG JIAO
0.8g QUAN XIE
2.9g REN SHEN
5.8g TIAN MA

Origin : YI ZONG JIN JIAN

Memo : Pediatric formula Convulsions due to phlegm fire or liver wind stirring internally (extreme heat transforming into wind) or liver wind stirring internally (liver yang transforming into wind) with qi vacuity