Medicinal Formulas : GUA LOU QU MAI WAN

« Back to the list

GUA LOU QU MAI WAN

GUA LOU and QU MAI pill

Products list :
0.9g (dan) FU ZI
1.4g FU LING
0.9g TIAN HUA FEN = GUA LOU GEN
0.45g QU MAI
1.35g SHAN YAO

Memo : Kidney yang vacuity and cold-damp encumbering the spleen inducing a bad liquids control (dryness in the upper body and (cold) liquid accumulation in the lower body)