Medicinal Formulas : GUAN XIN ER HAO FANG

« Back to the list

GUAN XIN ER HAO FANG

Treating coronary diseases second prescription

Products list :
12g CHI SHAO (YAO)
12g CHUAN XIONG
19g DAN SHEN
9g HONG HUA
9g JIANG XIANG = JIANG ZHEN XIANG

Origin : ZHONG GUO ZHONG YI YAN JIU YUAN

Memo : Blood stasis in the heart, angina pectoris...