Medicinal Formulas : GUI LU ER XIAN JIAO

« Back to the list

GUI LU ER XIAN JIAO

GUI BAN and LU JIAO two immortals concentrate

Products list :
0.6g GOU QI ZI
1g (cu cui) GUI BAN
2g LU JIAO
0.2g REN SHEN

Origin : YI FANG KAO

Memo : Yin, yang, kidney essence (and blood in ren mai et chong mai) vacuity, exhaustion due to a long-term disease.