Medicinal Formulas : GUI SHEN WAN

« Back to the list

GUI SHEN WAN

Going to the kidney decoction

Products list :
1.5g DANG GUI
1.5g (yan zhi) DU ZHONG
1.8g FU LING
1.5g GOU QI ZI
1.5g yan zhi TU SI ZI
2.4g SHAN YAO
2.4g (zheng) SHAN ZHU YU
2.4g SHU DI HUANG

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : menstrual disorders due to kidney qi and essence vacuity.