Medicinal Formulas : GUI ZHI SHENG JIANG ZHI SHI TANG

« Back to the list

GUI ZHI SHENG JIANG ZHI SHI TANG

GUI ZHI, sheng JIANG and ZHI SHI decoction

Products list :
9g GUI ZHI
9g sheng JIANG
9g ZHI SHI

Memo : Vomiting, digestive trouble with damp accumulation due to wind cold