Medicinal Formulas : GUO QI YIN

« Back to the list

GUO QI YIN

Overdue (menstruation) drink

Products list :
5.28g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
2.56g CHUAN XIONG
5.28g DANG GUI
1.28g E ZHU
1.12g mi zhi GAN CAO
1.92g HONG HUA
1.28g CHUAN MU TONG
1.12g ROU GUI
5.28g SHU DI HUANG
1.6g TAO REN
5.28g (cu zhi) XIANG FU

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Irregular menses or amenorrhea due to blood and qi stagnation with blood vacuity