Medicinal Formulas : HAO QIN QING DAN TANG

« Back to the list

HAO QIN QING DAN TANG

Clearing the gallbladder QING HAO and HUANG QIN decoction

Products list :
5g qing BAN XIA
6g CHEN PI, JU PI
9g CHI FU LING
2g GAN CAO
3g HUA SHI
6g HUANG QIN
1g QING DAI
7g QING HAO
9g ZHU RU
6g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : CHONG DING TONG SU SHANG HAN LUN

Memo : Heat or damp-heat on lesser yang channel.