Medicinal Formulas : HE REN YIN

« Back to the list

HE REN YIN

HE SHOU WU and REN SHEN decoction

Products list :
5.4g CHEN PI, JU PI
8.55g DANG GUI
13.95g HE SHOU WU
8.55g REN SHEN
8.55g wei JIANG

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Paludism with qi and blood vacuity and cold