Medicinal Formulas : HEI XIAO YAO SAN

« Back to the list

HEI XIAO YAO SAN

Black free wanderer powder

Products list :
7g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
9g BAI ZHU
3g BO HE
4g CHAI HU
7g DANG GUI
7g FU LING
3g mi zhi GAN CAO
15g SHU DI HUANG
2g wei JIANG

Origin : YI LÜE LIU SHU

Memo : Binding depression of liver qi and severe blood (and yin) vacuity.