Medicinal Formulas : HUA CHONG WAN (2)

« Back to the list

HUA CHONG WAN (2)

Transforming the worms pill (2)

Products list :
1.08g BING LANG
1.08g HE SHI
1.08g KU LIAN PI
0.24g BAI FAN = MING FAN
1.08g QIAN DAN
0.72g SHI JUN ZI
0.72g WU YI

Origin : YI FANG JI JIE

Memo : Intestinal worm accumulation