Medicinal Formulas : HUA SHI DAI ZHE TANG

« Back to the list

HUA SHI DAI ZHE TANG

HUA SHI and DAI ZHE SHI decoction

Products list :
19.6g BAI HE
11.6g DAI ZHE SHI
8.8g HUA SHI

Memo : Disease of the bulb of lilies erroneously treated by emetics or precipitation, heart yin vacuity and dryness-heat damaging the lung