Medicinal Formulas : HUAI HUA SAN

« Back to the list

HUAI HUA SAN

HUAI HUA powder

Products list :
10g CE BAI YE
10g JING JIE
20g HUAI HUA tan
15g fu chao ZHI KE = fu chao ZHI QIAO

Origin : BEN SHI FANG

Memo : Blood in stool due to wind heat (dampness) in the intestines (and reaching of the blood aspect).