Medicinal Formulas : HUAI JIAO WAN

« Back to the list

HUAI JIAO WAN

HUAI JIAO pill

Products list :
1.29g DANG GUI
1.29g DI YU
1.29g FANG FENG
2.57g HUAI JIAO
1.29g HUANG QIN
1.29g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : TAI PING HUI MIN HE JI JU FANG

Memo : Rectorrhagia, hemorrhoids due to large intestinal (damp) heat bind.