Medicinal Formulas : HUANG LIAN XIANG RU YIN

« Back to the list

HUANG LIAN XIANG RU YIN

HUANG LIAN and XIANG RU drink

Products list :
9g jiang zhi HOU PO
6g HUANG LIAN
12g XIANG RU

Memo : Summerheat strike with cold on the exterior and damp heat in the interior.