Medicinal Formulas : HUANG LONG TANG

« Back to the list

HUANG LONG TANG

Yellow dragon decoction

Products list :
10g (sheng) DA HUANG
2g DA ZAO = HONG ZAO
6g DANG GUI
3g GAN CAO
10g jiang zhi HOU PO
3g JIE GENG
8g MANG XIAO
8g REN SHEN
2g sheng JIANG
6g ZHI SHI

Origin : SHANG HAN LIU SHU

Memo : Heat in the yang brightness (bowel) with liquid stool and blood and qi vacuity.