Medicinal Formulas : HUANG QI GUI ZHI WU WU TANG

« Back to the list

HUANG QI GUI ZHI WU WU TANG

HUANG QI and GUI ZHI five ingredients decoction

Products list :
10g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
4g DA ZAO = HONG ZAO
10g GUI ZHI
12g HUANG QI
10g sheng JIANG

Origin : JIN GUI YAO LÜE

Memo : Blood stasis due to external wind (after physic effort and sweating). Impediment due to wei and ying qi vacuity.