Medicinal Formulas : HUANG QIN XIE FEI TANG

« Back to the list

HUANG QIN XIE FEI TANG

HUANG QIN draining the lung decoction

Products list :
9g KU XING REN = XIN REN
6g BO HE
5g (sheng) DA HUANG
3g mi zhi GAN CAO
9g HUANG QIN
6g JIE GENG
9g LIAN QIAO
8g ZHI ZI
6g ZHI SHI

Memo : Heat evil congesting the lung