Medicinal Formulas : HUO PO XIA LING TANG

« Back to the list

HUO PO XIA LING TANG

HUO XIANG, HOU PO, BAN XIA and FU LING decoction

Products list :
9g KU XING REN = XIN REN
2g BAI DOU KOU
4.5g fa BAN XIA
9g CHI FU LING
9g DAN DOU CHI
3g HOU PO
6g HUO XIANG
12g sheng YI YI REN
4.5g ZE XIE
4.5g ZHU LING

Origin : YI YUAN

Memo : Initial stage of external damp heat strike.