Medicinal Formulas : JI CHUAN JIAN

« Back to the list

JI CHUAN JIAN

Benefiting the river decoction

Products list :
10g DANG GUI
6g (HUAI) NIU XI
6g ROU CONG RONG
3g SHENG MA
4g ZE XIE
3g ZHI KE = ZHI QIAO

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Constipation due to kidney yang and qi vacuity.