Medicinal Formulas : JI MING SAN

« Back to the list

JI MING SAN

Cockcrow powder

Products list :
5g (zhi) WU ZHU YU
12g BING LANG
10g CHEN PI, JU PI
3g JIE GENG
10g MU GUA
5g sheng JIANG PI
5g ZI SU YE

Origin : ZHENG ZHI ZHUN SHENG

Memo : Stagnation of cold dampness in the lower limbs and the feet, beriberi (with damp cold).