Medicinal Formulas : JIA JIAN YI YIN JIAN

« Back to the list

JIA JIAN YI YIN JIAN

Boosting the yin variant decoction

Products list :
6g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
8g DI GU PI
4g GAN CAO
6g MAI MEN DONG = MAI DONG
6g SHENG DI HUANG
9g SHU DI HUANG
8g ZHI MU

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Liver and kidney yin vacuity with blood vacuity and vacuity heat.