Medicinal Formulas : JIA WEI BA XIAN TANG

« Back to the list

JIA WEI BA XIAN TANG

Supplemented eight-immortal decoction

Products list :
4.55g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
10.85g BAI ZHU
4.55g qing BAN XIA
1.75g CHAI HU
4.55g CHEN PI, JU PI
4.55g CHUAN XIONG
1.75g DA ZAO = HONG ZAO
4.55g DANG GUI
2.8g FANG FENG
9.1g FU LING
1.75g GAN CAO
1.75g GUI ZHI
2.8g (HUAI) NIU XI
2.8g QIANG HUO
2.8g QIN JIAO
2.8g REN SHEN
1.75g sheng JIANG
4.55g SHU DI HUANG

Memo : Sequelae of wind-stroke (zhong feng) (wind-cold-dampness (entering the channels)) with qi and blood vacuity