Medicinal Formulas : JIA WEI ER MIAO WAN

« Back to the list

JIA WEI ER MIAO WAN

Supplemented two-marvel pill

Products list :
4.5g BEI XIE = BI XIE
18g CANG ZHU
4.5g DANG GUI WEI
4.5g HAN FANG JI
4.5g (cu cui) GUI BAN
9.5g HUANG BAI
4.5g (HUAI) NIU XI

Origin : GU JIN YI JIAN

Memo : Joints and lumbar pain due to internal damp-heat