Medicinal Formulas : JIA WEI XIANG LIAN WAN

« Back to the list

JIA WEI XIANG LIAN WAN

Supplemented MU XIANG and HUANG LIAN pill

Products list :
0.65g (zhi) WU ZHU YU
1.3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.65g BING LANG
0.65g DANG GUI
0.32g GAN CAO
1.3g HOU PO
0.65g HUANG BAI
1.95g HUANG LIAN
1.3g HUANG QIN
1.3g MU XIANG
0.65g YAN HU SUO
1.3g ZHI KE = ZHI QIAO

Memo : Dysentery, continuous diarrhea (with blood) due to toxic damp-heat.