Medicinal Formulas : JIAN BU HU QIAN WAN

« Back to the list

JIAN BU HU QIAN WAN

Steady gait hidden tiger pill

Products list :
0.82g DANG GUI
2.41g FENG MI
1.01g HU GU
1.19g MU GUA
1.19g (HUAI) NIU XI
0.82g QIN JIAO
0.55g REN SHEN

Origin : DAN XI XIN FA

Memo : Impediment, lumbar pain due to wind-cold-dampness (dampness) (entering the channels) with spleen vacuity and blood stasis