Medicinal Formulas : JIAN BU WAN

« Back to the list

JIAN BU WAN

Vigorous Walking Pill

Products list :
0.24g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
0.24g BAI ZHU
0.24g (yan zhi) BU GU ZHI
0.28g CANG ZHU
0.24g DANG GUI
0.28g (yan zhi) DU ZHONG
0.12g FANG FENG
1.44g FENG MI
0.24g GOU QI ZI
0.12g GUANG FANG JI
0.28g HUANG BAI
0.24g HUANG QI
0.28g (HUAI) NIU XI
0.12g QIANG HUO
0.24g REN SHEN
0.24g SHAN YAO
0.42g SHU DI HUANG
0.24g TU SI ZI
0.24g WU WEI ZI

Memo : Pain in the loins due to wind-damp, with qi (spleen and kidney), blood, jing, liver and kidney vacuity.