Medicinal Formulas : JIANG HUANG SAN

« Back to the list

JIANG HUANG SAN

JIANG HUANG powder

Products list :
1.49g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
1.22g CHUAN XIONG
1.22g DANG GUI
0.72g E ZHU
0.36g HONG HUA
1.22g JIANG HUANG
1.22g MU DAN PI
0.36g ROU GUI
1.22g YAN HU SUO

Memo : Pain due to qi and blood stagnation with cold accumulation in the low abdomen (channels)