Medicinal Formulas : JIAO AI SI WU TANG

« Back to the list

JIAO AI SI WU TANG

E JIAO, AI YE and four-ingredient decoction

Products list :
3g CANG ZHU
3g CHI SHAO (YAO)
3g CHUAN XIONG
3g DANG GUI
3g E JIAO = A JIAO
3g HUANG QIN
3g SHA REN
3g SHU DI HUANG
3g (cu zhi) XIANG FU
3g cu AI YE

Memo : Metrorrhagia during pregnancy due blood vacuity and qi spleen vacuity (dampness)