Medicinal Formulas : JIE GENG WAN

« Back to the list

JIE GENG WAN

JIE GENG pill

Products list :
0.7g GAN CAO
6.3g JIE GENG

Origin : JIN GUI YAO LUE

Memo : Phlegm-heat obstructing the lung