Medicinal Formulas : JIE JIE WAN

« Back to the list

JIE JIE WAN

Dispelling binds pill

Products list :
0.15g (chao huang) CHE QIAN ZI
0.15g DAN SHEN
0.6g DANG SHEN
0.6g HUANG QI
0.15g (HUAI) NIU XI
0.3g NÜ ZHEN ZI
0.15g (fu chao) SANG PIAO XIAO
0.6g SHENG DI HUANG
0.15g TU SI ZI
0.15g ZE XIE

Memo : Prostatic hypertrophy due to qi and blood vacuity with damp heat