Medicinal Formulas : JIN LING ZI SAN

« Back to the list

JIN LING ZI SAN

JIN LING ZI powder

Products list :
5g CHUAN LIAN ZI
5g YAN HU SUO

Origin : SU WEN BING JI QI YI BAO MING JI

Memo : Liver qi and blood stagnation transforming into fire.