Medicinal Formulas : JING JIE LIAN QIAO TANG

« Back to the list

JING JIE LIAN QIAO TANG

JING JIE and LIAN QIAO decoction

Products list :
3.3g (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)
4.5g BAI ZHI
3.3g BO HE
4.5g CHAI HU
3.3g DANG GUI
3.3g FANG FENG
3.3g GAN CAO
3.3g HUANG BAI
3.3g HUANG LIAN
3.3g HUANG QIN
4.5g JIE GENG
3.3g JING JIE
3.6g LIAN QIAO
3.3g SHE CHUANG ZI
3.3g SHENG DI HUANG
3.3g ZHI ZI
3.3g ZHI KE = ZHI QIAO

Memo : Exuberant heat toxin, wind-heat toxin reaching the ent (ears, nose, and throat)