Medicinal Formulas : JUAN BI TANG 1

« Back to the list

JUAN BI TANG 1

Alleviating impediment decoction 1

Products list :
5g CHI SHAO (YAO)
5g DANG GUI
5g FANG FENG
2g mi zhi GAN CAO
5g mi zhi HUANG QI
5g JIANG HUANG
5g QIANG HUO
3g sheng JIANG

Origin : BAI YI XUAN FANG

Memo : Impediment pattern belonging to dampness type (shi bi).